AWS.S3.TS3VersioningConfiguration
AWS_S3_TS3VersioningConfigurationAWS_S3_TS3VersioningConfiguration

VersioningConfiguration document class.

TS3VersioningConfiguration = class(TInterfacedObject, IS3VersioningConfiguration);
class TS3VersioningConfiguration : public TInterfacedObject, public IS3VersioningConfiguration;

File: AWS.S3.pas 

Namespace: AWS.S3 

Module: Appercept AWS SDK for Delphi 

Copyright © 2019-2021 Appercept Ltd. All rights reserved.