AWS.S3.TS3PutBucketAnalyticsConfigurationResponse
AWS_S3_TS3PutBucketAnalyticsConfigurationResponseAWS_S3_TS3PutBucketAnalyticsConfigurationResponseAWS_S3_TS3PutBucketAnalyticsConfigurationResponseAWS_S3_TS3PutBucketAnalyticsConfigurationResponse

PutBucketAnalyticsConfiguration response class.

TS3PutBucketAnalyticsConfigurationResponse = class(TS3Response, IS3PutBucketAnalyticsConfigurationResponse);
class TS3PutBucketAnalyticsConfigurationResponse : public TS3Response, public IS3PutBucketAnalyticsConfigurationResponse;

File: AWS.S3.pas 

Namespace: AWS.S3 

Module: Appercept AWS SDK for Delphi 

Copyright © 2019-2021 Appercept Ltd. All rights reserved.