AWS.S3.TS3MetricsConfiguration
AWS_S3_TS3MetricsConfigurationAWS_S3_TS3MetricsConfiguration

MetricsConfiguration document class.

TS3MetricsConfiguration = class(TInterfacedObject, IS3MetricsConfiguration);
class TS3MetricsConfiguration : public TInterfacedObject, public IS3MetricsConfiguration;

File: AWS.S3.pas 

Namespace: AWS.S3 

Module: Appercept AWS SDK for Delphi 

Copyright © 2019-2021 Appercept Ltd. All rights reserved.