AWS.S3.TS3GetPublicAccessBlockResponse
AWS_S3_TS3GetPublicAccessBlockResponseAWS_S3_TS3GetPublicAccessBlockResponseAWS_S3_TS3GetPublicAccessBlockResponseAWS_S3_TS3GetPublicAccessBlockResponse

GetPublicAccessBlock response class.

TS3GetPublicAccessBlockResponse = class(TS3Response, IS3GetPublicAccessBlockResponse);
class TS3GetPublicAccessBlockResponse : public TS3Response, public IS3GetPublicAccessBlockResponse;

File: AWS.S3.pas 

Namespace: AWS.S3 

Module: Appercept AWS SDK for Delphi 

Copyright © 2019-2021 Appercept Ltd. All rights reserved.