AWS.S3.TS3GetBucketMetricsConfigurationRequest
AWS_S3_TS3GetBucketMetricsConfigurationRequestAWS_S3_TS3GetBucketMetricsConfigurationRequestAWS_S3_TS3GetBucketMetricsConfigurationRequestAWS_S3_TS3GetBucketMetricsConfigurationRequestAWS_S3_TS3GetBucketMetricsConfigurationRequestAWS_S3_TS3GetBucketMetricsConfigurationRequestAWS_S3_TS3GetBucketMetricsConfigurationRequestAWS_S3_TS3GetBucketMetricsConfigurationRequest

GetBucketMetricsConfiguration request class.

TS3GetBucketMetricsConfigurationRequest = class(TS3BucketConfigurationRequest, IS3GetBucketMetricsConfigurationRequest);
class TS3GetBucketMetricsConfigurationRequest : public TS3BucketConfigurationRequest, public IS3GetBucketMetricsConfigurationRequest;

File: AWS.S3.pas 

Namespace: AWS.S3 

Module: Appercept AWS SDK for Delphi 

Copyright © 2019-2021 Appercept Ltd. All rights reserved.