AWS.S3.TS3DeleteBucketOwnershipControlsResponse
AWS_S3_TS3DeleteBucketOwnershipControlsResponseAWS_S3_TS3DeleteBucketOwnershipControlsResponseAWS_S3_TS3DeleteBucketOwnershipControlsResponseAWS_S3_TS3DeleteBucketOwnershipControlsResponse

DeleteBucketOwnershipControls response class.

TS3DeleteBucketOwnershipControlsResponse = class(TS3Response, IS3DeleteBucketOwnershipControlsResponse);
class TS3DeleteBucketOwnershipControlsResponse : public TS3Response, public IS3DeleteBucketOwnershipControlsResponse;

File: AWS.S3.pas 

Namespace: AWS.S3 

Module: Appercept AWS SDK for Delphi 

Copyright © 2019-2021 Appercept Ltd. All rights reserved.