AWS.S3.TS3DeleteBucketIntelligentTieringConfigurationResponse
AWS_S3_TS3DeleteBucketIntelligentTieringConfigurationResponseAWS_S3_TS3DeleteBucketIntelligentTieringConfigurationResponseAWS_S3_TS3DeleteBucketIntelligentTieringConfigurationResponseAWS_S3_TS3DeleteBucketIntelligentTieringConfigurationResponse

DeleteBucketIntelligentTieringConfiguration response class.

TS3DeleteBucketIntelligentTieringConfigurationResponse = class(TS3Response, IS3DeleteBucketIntelligentTieringConfigurationResponse);
class TS3DeleteBucketIntelligentTieringConfigurationResponse : public TS3Response, public IS3DeleteBucketIntelligentTieringConfigurationResponse;

File: AWS.S3.pas 

Namespace: AWS.S3 

Module: Appercept AWS SDK for Delphi 

Copyright © 2019-2021 Appercept Ltd. All rights reserved.