AWS.S3.IS3ListBucketMetricsConfigurationsResponse
AWS_S3_IS3ListBucketMetricsConfigurationsResponseAWS_S3_IS3ListBucketMetricsConfigurationsResponseAWS_S3_IS3ListBucketMetricsConfigurationsResponse

Interface for ListBucketMetricsConfigurations responses.

IS3ListBucketMetricsConfigurationsResponse = interface(IS3ListBucketConfigurationsResponse);
__interface IS3ListBucketMetricsConfigurationsResponse : public IS3ListBucketConfigurationsResponse;

File: AWS.S3.pas 

Namespace: AWS.S3 

Module: Appercept AWS SDK for Delphi 

Copyright © 2019-2021 Appercept Ltd. All rights reserved.