AWS.S3.IS3GetBucketMetricsConfigurationResponse
AWS_S3_IS3GetBucketMetricsConfigurationResponseAWS_S3_IS3GetBucketMetricsConfigurationResponse

Interface for GetBucketMetricsConfiguration responses.

IS3GetBucketMetricsConfigurationResponse = interface(IS3Response);
__interface IS3GetBucketMetricsConfigurationResponse : public IS3Response;

File: AWS.S3.pas 

Namespace: AWS.S3 

Module: Appercept AWS SDK for Delphi 

Copyright © 2019-2021 Appercept Ltd. All rights reserved.