AWS.S3.IS3GetBucketEncryptionResponse
AWS_S3_IS3GetBucketEncryptionResponseAWS_S3_IS3GetBucketEncryptionResponse

Interface for GetBucketEncryption responses.

IS3GetBucketEncryptionResponse = interface(IS3Response);
__interface IS3GetBucketEncryptionResponse : public IS3Response;

File: AWS.S3.pas 

Namespace: AWS.S3 

Module: Appercept AWS SDK for Delphi 

Copyright © 2019-2021 Appercept Ltd. All rights reserved.